Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.10.2018 16:49:12 

Počítače Sedláčkovi

Záruční podmínky

K uplatnění záruky slouží daňový doklad.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
■Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.   

Záruka se nevztahuje (uplatnění záruky zaniká) :
• Na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím,
Použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení, nebo nesprávného spotřebního materiálu (škody způsobené počítačovými viry),
Poškození zboží při přepravě.
• Na akumulátory u použité výpocetní techniky (není-li stanoveno jinak) a na spotrební materiál
• Porušení, přelepení nebo jiné znehodnocením nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.
• Poškození, přelepení nebo jiné znepřístupnění údajů nacházející se na zboží nebo jeho částech.
Mechanické poškození.
Neodborná instalace, zacházení nebo obsluha.
• Škody způsobené počítačovými viry.
Poškození živly nebo vyšší mocí.
• Poškození zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě.

TOPlist